Biztonsági mentés és üzletmenet folytonosság

01001001 01010010 01001110 01001111 01001001 01010010 01001110 01001111 01001001 01010010
 © 2009-2020 - Minden jog fenntartva
I
Egyedi rendszergazda szolgáltatások magánszemélyek, kis- és középvállalkozások részére
Minden év március 31-e a Mentés Világnapja (World Backup Day). www.worldbackupday.com A Mentés Világnapja megpróbálja a figyelmet felhívni az adatok védelmének fontosságára és annak sérülékenységének elismerésére. A Mentés Világnapja egy nappal előzi meg április 1-ét, a Bolondok Világnapját. Az üzenet egyértelmű… * * Ne Te légy az a bolond, aki idén elfelejtette menteni az adatait.

Mi az üzletmenet folytonosság?

Az üzletmenet folytonosság az a folyamat, amely biztosítja egy vállalkozás kritikus üzleti folyamatainak működését, azok leállása vagy sérülése esetén, lehetőleg a legkisebb veszteséggel. Az üzletmenet folytonosság egy műszaki stratégia, amely segíti a vállalkozás külső és belső folyamatait, a szolgáltatások folyamatos fenntartását tervezett és nem tervezett (váratlan) leállások esetén. Az üzletmenet folytonosságát biztosító műszaki stratégia egyik legfontosabb eleme az üzleti szempontból kritikus fontosságú adatokról történő biztonsági mentés készítése, az adatok lehető legrövidebb időn belüli helyreállítása, mindennemű váratlan külső vagy belső esemény, katasztrófa esetén.

Biztonsági mentés mítoszok

A biztonsági mentés, vagy biztonsági adatmentés (backup) szinte minden szervezet katasztrófaelhárítási és üzletmenet folytonosság tervének alapvető része.  Már amelyik szervezet vagy vállalkozás rendelkezik egyáltalán üzletmenet folytonosság tervvel, vagy legalább egy biztonsági mentés stratégiával… Sajnálatos módon az alkalmanként pendrive-ra - vagy külső merevlemezre - történő másolás nem meríti ki a biztonsági mentés kritériumát. Még rosszabb hír, hogy a pendrive mellett egy külső merevlemezre történő alkalmankénti másolás - annak ellenére, hogy ez akár két példányos biztonsági mentés is lehetne - sem tekinthető egy időtálló és bármikor használható biztonsági mentés kategóriának. Azon vállalkozások, amelyek már rendelkeznek valamilyen üzletmenet folytonosság tervvel, vagy biztonsági mentés stratégiával - és rendszeresen alkalmazzák is ezeket - sem dőlhetnek hátra elégedetten, mert egy meglévő biztonsági mentés még nem jelenti azt, hogy szükség esetén valóban fel is lehet használni az eltűnt adatok pótlására… A biztonsági mentés sikere, későbbi felhasználhatósága általában a következő tényezőktöl függ: adathordozó (média) hibák emberi hibák hardverhibák

Tipikus biztonsági mentés hibák

A biztonsági mentés (backup) minden adatvédelmi stratégia és üzletmenet folytonosság terv központi része, de egyes becslések szerint az elkészült biztonsági mentés mennyiség több mint fele teljes egészében vagy részben sikertelen. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a gyakori problémákat, amelyek a biztonsági mentés sikertelenségét okozzák.

1. biztonsági mentés kockázat:

    adathordozó (média) hiba

Az adathordozó (média) meghibásodása okolható a leggyakrabban a sikertelen biztonsági mentés, vagy a  biztonsági mentés visszaállítás sikertelensége miatt. Mágneszalagos biztonsági mentés  esetén ez azt jelenti, hogy a szalagokat a gyártó utasításai szerint kell kezelni, cserélni és tárolni. A szalagos mentőegységek rendszeres tisztítása és a gyanús szalagok azonnali selejtezése kiemelten fontos a sikeres biztonsági mentés szempontjából. A merevlemez alapú biztonsági mentés csak látszólag tűnik biztonságosabbnak, mint a szalagos biztonsági mentés.  Az adathordozó hibája miatti sikertelen biztonsági mentés előfordulása jelentősen alacsonyabb a merevlemeznél mint a mágnesszalag esetében, de a hibák lehetősége továbbra is fennáll. Kizárólag merevlemezre is készíthető biztonsági mentés az alábbiak figyelembe vételével: megfelelő merevlemez tömbök kialakítása redundáns tápegységek használata hot swap (hot plug)  merevlemezek használata

2. biztonsági mentés kockázat: emberi  hiba

Valószínűleg a sikertelen biztonsági mentés miatt leggyakrabban az emberi múlasztás, emberi hiba, szakmai hozzá nem értés  okolható. Pl. a mágnesszalagok, vagy merevlemezek nem megfelelő tárolása, szállítása, kezelése miatt károsodott szalagra vagy merevlemezre történő sikertelen biztonsági mentés adathiba ugyan, de emberi tényező okozta. A biztonsági mentés sikere érdekében az emberi hibák elleni legjobb védelem: a biztonsági mentés folyamatában érintett minden résztvevő megfelelő és folyamatos képzése a biztonsági mentés folyamatában érintett minden résztvevő rendszeres és folyamatos tudás és munkavégzés ellenörzése Ideális esetben a biztonsági mentés nem igényel emberi beavatkozást, de ilyenkor is lényeges a biztonsági mentés sikerességének ellenörzése.

3. biztonsági mentés kockázat: programhiba

Egy biztonsági mentés folyamat töbféle rendszer együttműködését kívánja meg: éles rendszerek (amelyeket menteni kell): o szerver vagy szerverek o munkaállomások o közös munkát lehetővé tévő megosztott állományok a biztonsági mentés rendszerei: o az egész folyamatot vezérlő számítógép o a biztonsági mentést végző eszközök o a mentett adatokat tároló eszközök Ezek az eszközök egy része egymástól eltérő felépítésű hardvereszköz (számítógépek), egymástól eltérő operációs rendszerekkel. Más részük egy konkrét feladat végrehajtására készült egyedi számítástechnikai eszköz, a maga zártabb vezérlőprogramjával. A számítástechnika továbbra is folyamatosan fejlődik: mind a hardver eszközök, mind az ezeket kiszolgáló szoftverek. Ha a fenti eszközök közül csak az egyiken nem sikerül valamilyen program bővítés, vezérlőprogram frissítés, operációs rendszer frissítés, alkatrészcsere, a teljes biztonsági mentés rendszer összeomlik.

5. biztonsági mentés kockázat: hálózati hiba

Egy biztonsági mentés feladat - az eszközök kapcsolatát tekintve - többféleképp valósítható meg: a biztonsági mentés eszközei és az éles rendszerek eszközei közvetlenül egymáshoz kapcsolódnak (valamilyen adatkábellel) a biztonsági mentés eszközei és az éles rendszerek eszközei számítógéphálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz Az 1. változattal lehet a legnagyobb gyorsaságot, megbízhatóságot elérni (természeesen az első meghibásodásig…), mert az eszközök közvetlenül egymással kommunikálnak, zavartalanul. Az 2. változat esetében az eszközök kommunikációja a mindenkivel közös számítógéphálózaton keresztül zajlik. A számítógéphálózaton keresztül történő biztonsági mentés lehetséges hibaforrásai (teljesség igénye nélkül): a számítógéphálózat pillanatnyi sebessége a számítógéphálózatot kiszolgáló eszközök (szerver, router, switch, fali csatlakozók) műszaki állapota (szoftveres és hardveres) a számítógéphálózatot kiszolgáló eszközök közül ha csak az egyik kiesik valamilyen hiba miatt, megszűnik a belső hálózati kapcsolat, sikertelen lesz a biztonsági mentés

4. biztonsági mentés kockázat: hardver hiba

Mind az éles rendszerek alkatrészei (hardver elemei), mind az ő biztonságukat szolgáló, biztonsági mentést végző rendszerek hardver elemei bármikor meghibásodhatnak, tönkremehetnek. A szalagos mentőegységek, a merevlemezek mozgó alkatrészei meghibásodhatnak, a mágnesszalag vagy a merevlemez adathordozó rétegei tönkremehetnek, a merevlemez tömbök sérülhetnek. A biztonsági mentést végző rendszerek és a napi használatban lévő éles rendszerek általában hasonló hardvereszközökből épülnek fel, így a meghibásodásuk is hasonló. Azonban van néhány jellegzetes hibaforrás, amely a biztonsági mentést végző rendszerekre jellemző. Pl. a biztonsági mentést végző szalagos meghajtókban lévő mágneses fejek a használat során fokozatosan elállítódnak: más  meghajtó nem tudja elolvasni az általuk megírt szalagot, a későbbiekben az egység nem tudja elolvasni az általa megírt szalagot. Eltérő típusú merevlemezt, vezérlőt, merevlemez tömböt érdemes használni a gyors mentésekre, mint az ezek biztonsági másolatát jelentő további másolatok elkészítésére használt hardvereszközök.

Biztonsági mentés hibák elkerülése

Bármi legyen is a sikertelen biztonsági mentés  oka, a legjobb módjai annak, hogy ezt megakadályozzuk: biztonsági mentés sikerességének rendszeres ellenőrzése a biztonsági mentés használhatóságának rendszeres ellenőrzése teszt-visszaállások végrehajtásával Önmagában a sikeres biztonsági mentés nem jelent vissza is állítható biztonsági mentést. A sikeres biztonsági mentés visszaállításnak ugyanazok a buktatói, veszélyforrásai, mint a fentebb felsorolt biztonsági mentés folyamatoknak - csak fordított irányban. A vállalkozások évente milliárdokat költenek olyan biztonsági mentés megoldásokra, amelyek a tesztelés során gyakran nem felelnek meg a minimálisan elvárt adathelyreállítási elvárásoknak. A folyamatos fejlődés, fejlesztések eredményeképpen az egyre újabb technológiák lehetőséget nyújtanak a vállalkozások részére az üzletmenet folytonosság fenntartásában,  a biztonsági mentés stratégiájuk folyamatos korszerűsítésére.

Egy biztonsági mentés megkerülhetetlen mérföldkövei

Ha egy szerver összeomlik vagy adatvesztés történt, nagyon hasznos tud lenni, ha az adatok helyreállítása gyorsan és egyszerűen megoldható. A helyszíni biztonsági mentések pontosan ezt a célt szolgálják. A helyszínen lévő biztonsági mentés visszaállítása gyakran gyorsabb mint a felhőmentés visszatöltése, általában gyorsabb mint a szalagos biztonsági mentés visszaállítás. A legolcsóbb biztonsági mentés tárolás mód. De egyben a legkockázatosabb is.
Helyszíni biztonsági másolat
A helyszíni biztonsági másolat fontos eleme a biztonsági mentés stratégiának, de önmagában semmit nem ér. A helyszínt, a szervereket, az adatokat megsemmisító katasztrófa a helyszíni biztonsági másolatot is megsemmisíti. Emiatt kötelezően ajánlott, hogy a biztonsági másolatokról többpéldányos másolatok készüljenek, amelyeket a helyszíntől eltérő helyeken tárolnak. Ez a geolokációs mentés. A külső helyszíneken lévő biztonsági másolatok általában manuálisan, és/vagy felhőn keresztül érhetők el.  
Kihelyezett biztonsági másolat
Egy adott biztonsági mentés, az általában folyamatosan növekedő adatmennyiség miatt, egyre hosszabb idő alatt készül el. A legelső biztonsági mentés egy teljes adatmentést jelent - amely órákig, napokig is eltarthat. Ezt követően csak a változások mentése történik, az üzletmenet folytonosság strtaégia szerint meghatározott gyakorisággal és terjedelemben.  A kulcsfontosságú adatokat tehát rendszeresen és következetesen, egyértelmű és szervezett menetrend szerint menteni kell . A biztonsági mentés visszaállítás folyamatának is legalább ennyire szervezettnek kell lennie.  
Biztonsági mentés ütemezés
Az elkészült  biztonsági mentéseket tervezett módon, rendszeresen tesztelni kell. A biztonsági mentés visszaállítás folyamatában résztvevőket fel kell készíteni a lehető leggyorsabb és legegyszerübb biztonsági mentés visszaállítás stratégia elsajátítására és megvalósítására. A folyamat résztvevőit ki kell képezni a teljes adat visszaállítás folyamatról, tudásukat folyamatosan, tervezett módon ellenőrizni kell. A nem visszaállítható biztonsági mentés vagy egy olyan csapat, amelyik nem tudja visszaállítani a biztonsági mentést, legalább olyan végzetes kockázati tényező, mint egy természeti katasztrófa.  
Biztonsági mentés teszt
A biztonsági mentés taróló- és nyilvántartó rendszere egyértelmű és átgondolt, egységes struktúrát kell alkosson. A klasszikus mágnesszalagos biztonsági mentés és a merevlemez alapú biztonsági mentés címkézési és nyilvántartási rendszerének világosnak és szervezettnek kell lennie. Éles helyzetben a legtöbbször nincs idő és lehetőség a nem megfelelően jelölt adatok közül “találomra” a megfelelőt kiválasztani, különösen akkor, ha az adatvisszaállítás évekkel korábbi időtartamot ölel fel.  
Biztonsági mentés tárolórendszer
Egy biztonsági mentés stratégia központi eleme a menteni szükséges adat mennyisége és az ehhez szükséges idő. A biztonsági mentés nem csak megbízható és hozzáférhető kell legyen, hanem a lehető legrövidebb időn belül visszaállítható is. A menteni kívánt adatmennyiségen kívül a mentési stratégia és az alkalmazott eszközök sebessége határozza meg a biztonsági mentés és biztonsági mentés visszaállítás sebességét. A megfelelő üzletmenet folytonosság stratégia és biztonsági mentés folyamat kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy adatvesztés vagy katasztrófa esetén mennyi idő alatt kell visszaállítani a normál ügymenetet a helyszínen. Végső soron elmondható, hogy az adatok viszaállításához szükséges - sokszor szűkös időtartam - határozza meg a megfelelő üzletmenet folytonosság stratégiát és az ezen belül alkalmazott biztonsági mentés folyamatokat, az ott alkalmazott eszközöket.  
Biztonsági mentés és biztonsági mentés visszaállítás sebessége
1010100 01001110 01001111 11001001 01010010 01001001 01010010 01001110 01001111 01001001 11010010 01001001 01010010 01001110 01001111 01011001 01010010

Biztonsági mentés és üzletmenet folytonosság

 © 2009-2020 - Minden jog fenntartva
I
Minden év március 31-e a Mentés Világnapja (World Backup Day). www.worldbackupday.com A Mentés Világnapja megpróbálja a figyelmet felhívni az adatok védelmének fontosságára és annak sérülékenységének elismerésére. A Mentés Világnapja egy nappal előzi meg április 1-ét, a Bolondok Világnapját. Az üzenet egyértelmű… * * Ne Te légy az a bolond, aki idén elfelejtette menteni az adatait.

Mi az üzletmenet folytonosság?

Az üzletmenet folytonosság az a folyamat, amely biztosítja egy vállalkozás kritikus üzleti folyamatainak működését, azok leállása vagy sérülése esetén, lehetőleg a legkisebb veszteséggel. Az üzletmenet folytonosság egy műszaki stratégia, amely segíti a vállalkozás külső és belső folyamatait, a szolgáltatások folyamatos fenntartását tervezett és nem tervezett (váratlan) leállások esetén. Az üzletmenet folytonosságát biztosító műszaki stratégia egyik legfontosabb eleme az üzleti szempontból kritikus fontosságú adatokról történő biztonsági mentés készítése, az adatok lehető legrövidebb időn belüli helyreállítása, mindennemű váratlan külső vagy belső esemény, katasztrófa esetén.

Tipikus biztonsági mentés hibák

A biztonsági mentés (backup) minden adatvédelmi stratégia és üzletmenet folytonosság terv központi része, de egyes becslések szerint az elkészült biztonsági mentés mennyiség több mint fele teljes egészében vagy részben sikertelen. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a gyakori problémákat, amelyek a biztonsági mentés sikertelenségét okozzák.

1. biztonsági mentés kockázat:

    adathordozó (média) hiba

Az adathordozó (média) meghibásodása okolható a leggyakrabban a sikertelen biztonsági mentés, vagy a  biztonsági mentés visszaállítás sikertelensége miatt. Mágneszalagos biztonsági mentés  esetén ez azt jelenti, hogy a szalagokat a gyártó utasításai szerint kell kezelni, cserélni és tárolni. A szalagos mentőegységek rendszeres tisztítása és a gyanús szalagok azonnali selejtezése kiemelten fontos a sikeres biztonsági mentés szempontjából. A merevlemez alapú biztonsági mentés csak látszólag tűnik biztonságosabbnak, mint a szalagos biztonsági mentés.  Az adathordozó hibája miatti sikertelen biztonsági mentés előfordulása jelentősen alacsonyabb a merevlemeznél mint a mágnesszalag esetében, de a hibák lehetősége továbbra is fennáll. Kizárólag merevlemezre is készíthető biztonsági mentés az alábbiak figyelembe vételével: megfelelő merevlemez tömbök kialakítása redundáns tápegységek használata hot swap (hot plug)  merevlemezek használata

2. biztonsági mentés kockázat: emberi  hiba

Valószínűleg a sikertelen biztonsági mentés miatt leggyakrabban az emberi múlasztás, emberi hiba, szakmai hozzá nem értés  okolható. Pl. a mágnesszalagok, vagy merevlemezek nem megfelelő tárolása, szállítása, kezelése miatt károsodott szalagra vagy merevlemezre történő sikertelen biztonsági mentés adathiba ugyan, de emberi tényező okozta. A biztonsági mentés sikere érdekében az emberi hibák elleni legjobb védelem: a biztonsági mentés folyamatában érintett minden résztvevő megfelelő és folyamatos képzése a biztonsági mentés folyamatában érintett minden résztvevő rendszeres és folyamatos tudás és munkavégzés ellenörzése Ideális esetben a biztonsági mentés nem igényel emberi beavatkozást, de ilyenkor is lényeges a biztonsági mentés sikerességének ellenörzése.

3. biztonsági mentés kockázat: programhiba

Egy biztonsági mentés folyamat töbféle rendszer együttműködését kívánja meg: éles rendszerek (amelyeket menteni kell): o szerver vagy szerverek o munkaállomások o közös munkát lehetővé tévő megosztott állományok a biztonsági mentés rendszerei: o az egész folyamatot vezérlő számítógép o a biztonsági mentést végző eszközök o a mentett adatokat tároló eszközök Ezek az eszközök egy része egymástól eltérő felépítésű hardvereszköz (számítógépek), egymástól eltérő operációs rendszerekkel. Más részük egy konkrét feladat végrehajtására készült egyedi számítástechnikai eszköz, a maga zártabb vezérlőprogramjával. A számítástechnika továbbra is folyamatosan fejlődik: mind a hardver eszközök, mind az ezeket kiszolgáló szoftverek. Ha a fenti eszközök közül csak az egyiken nem sikerül valamilyen program bővítés, vezérlőprogram frissítés, operációs rendszer frissítés, alkatrészcsere, a teljes biztonsági mentés rendszer összeomlik.

5. biztonsági mentés kockázat: hálózati hiba

Egy biztonsági mentés feladat - az eszközök kapcsolatát tekintve - többféleképp valósítható meg: a biztonsági mentés eszközei és az éles rendszerek eszközei közvetlenül egymáshoz kapcsolódnak (valamilyen adatkábellel) a biztonsági mentés eszközei és az éles rendszerek eszközei számítógéphálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz Az 1. változattal lehet a legnagyobb gyorsaságot, megbízhatóságot elérni (természeesen az első meghibásodásig…), mert az eszközök közvetlenül egymással kommunikálnak, zavartalanul. Az 2. változat esetében az eszközök kommunikációja a mindenkivel közös számítógéphálózaton keresztül zajlik. A számítógéphálózaton keresztül történő biztonsági mentés lehetséges hibaforrásai (teljesség igénye nélkül): a számítógéphálózat pillanatnyi sebessége a számítógéphálózatot kiszolgáló eszközök (szerver, router, switch, fali csatlakozók) műszaki állapota (szoftveres és hardveres) a számítógéphálózatot kiszolgáló eszközök közül ha csak az egyik kiesik valamilyen hiba miatt, megszűnik a belső hálózati kapcsolat, sikertelen lesz a biztonsági mentés

4. biztonsági mentés kockázat: hardver hiba

Mind az éles rendszerek alkatrészei (hardver elemei), mind az ő biztonságukat szolgáló, biztonsági mentést végző rendszerek hardver elemei bármikor meghibásodhatnak, tönkremehetnek. A szalagos mentőegységek, a merevlemezek mozgó alkatrészei meghibásodhatnak, a mágnesszalag vagy a merevlemez adathordozó rétegei tönkremehetnek, a merevlemez tömbök sérülhetnek. A biztonsági mentést végző rendszerek és a napi használatban lévő éles rendszerek általában hasonló hardvereszközökből épülnek fel, így a meghibásodásuk is hasonló. Azonban van néhány jellegzetes hibaforrás, amely a biztonsági mentést végző rendszerekre jellemző. Pl. a biztonsági mentést végző szalagos meghajtókban lévő mágneses fejek a használat során fokozatosan elállítódnak: más  meghajtó nem tudja elolvasni az általuk megírt szalagot, a későbbiekben az egység nem tudja elolvasni az általa megírt szalagot. Eltérő típusú merevlemezt, vezérlőt, merevlemez tömböt érdemes használni a gyors mentésekre, mint az ezek biztonsági másolatát jelentő további másolatok elkészítésére használt hardvereszközök.

Egy biztonsági mentés megkerülhetetlen mérföldkövei

Ha egy szerver összeomlik vagy adatvesztés történt, nagyon hasznos tud lenni, ha az adatok helyreállítása gyorsan és egyszerűen megoldható. A helyszíni biztonsági mentések pontosan ezt a célt szolgálják. A helyszínen lévő biztonsági mentés visszaállítása gyakran gyorsabb mint a felhőmentés visszatöltése, általában gyorsabb mint a szalagos biztonsági mentés visszaállítás. A legolcsóbb biztonsági mentés tárolás mód. De egyben a legkockázatosabb is.
Helyszíni biztonsági másolat
A helyszíni biztonsági másolat fontos eleme a biztonsági mentés stratégiának, de önmagában semmit nem ér. A helyszínt, a szervereket, az adatokat megsemmisító katasztrófa a helyszíni biztonsági másolatot is megsemmisíti. Emiatt kötelezően ajánlott, hogy a biztonsági másolatokról többpéldányos másolatok készüljenek, amelyeket a helyszíntől eltérő helyeken tárolnak. Ez a geolokációs mentés. A külső helyszíneken lévő biztonsági másolatok általában manuálisan, és/vagy felhőn keresztül érhetők el.  
Kihelyezett biztonsági másolat
Egy adott biztonsági mentés, az általában folyamatosan növekedő adatmennyiség miatt, egyre hosszabb idő alatt készül el. A legelső biztonsági mentés egy teljes adatmentést jelent - amely órákig, napokig is eltarthat. Ezt követően csak a változások mentése történik, az üzletmenet folytonosság strtaégia szerint meghatározott gyakorisággal és terjedelemben.  A kulcsfontosságú adatokat tehát rendszeresen és következetesen, egyértelmű és szervezett menetrend szerint menteni kell . A biztonsági mentés visszaállítás folyamatának is legalább ennyire szervezettnek kell lennie.  
Biztonsági mentés ütemezés
Az elkészült  biztonsági mentéseket tervezett módon, rendszeresen tesztelni kell. A biztonsági mentés visszaállítás folyamatában résztvevőket fel kell készíteni a lehető leggyorsabb és legegyszerübb biztonsági mentés visszaállítás stratégia elsajátítására és megvalósítására. A folyamat résztvevőit ki kell képezni a teljes adat visszaállítás folyamatról, tudásukat folyamatosan, tervezett módon ellenőrizni kell. A nem visszaállítható biztonsági mentés vagy egy olyan csapat, amelyik nem tudja visszaállítani a biztonsági mentést, legalább olyan végzetes kockázati tényező, mint egy természeti katasztrófa.  
A biztonsági mentés taróló- és nyilvántartó rendszere egyértelmű és átgondolt, egységes struktúrát kell alkosson. A klasszikus mágnesszalagos biztonsági mentés és a merevlemez alapú biztonsági mentés címkézési és nyilvántartási rendszerének világosnak és szervezettnek kell lennie. Éles helyzetben a legtöbbször nincs idő és lehetőség a nem megfelelően jelölt adatok közül “találomra” a megfelelőt kiválasztani, különösen akkor, ha az adatvisszaállítás évekkel korábbi időtartamot ölel fel.  
Biztonsági mentés tárolórendszer
Egy biztonsági mentés stratégia központi eleme a menteni szükséges adat mennyisége és az ehhez szükséges idő. A biztonsági mentés nem csak megbízható és hozzáférhető kell legyen, hanem a lehető legrövidebb időn belül visszaállítható is. A menteni kívánt adatmennyiségen kívül a mentési stratégia és az alkalmazott eszközök sebessége határozza meg a biztonsági mentés és biztonsági mentés visszaállítás sebességét. A megfelelő üzletmenet folytonosság stratégia és biztonsági mentés folyamat kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy adatvesztés vagy katasztrófa esetén mennyi idő alatt kell visszaállítani a normál ügymenetet a helyszínen. Végső soron elmondható, hogy az adatok viszaállításához szükséges - sokszor szűkös időtartam - határozza meg a megfelelő üzletmenet folytonosság stratégiát és az ezen belül alkalmazott biztonsági mentés folyamatokat, az ott alkalmazott eszközöket.  
Egyedi rendszergazda szolgáltatások magánszemélyek, kis- és középvállalkozások részére
Biztonsági mentés és biztonsági mentés visszaállítás sebessége
Biztonsági mentés teszt

Biztonsági mentés hibák elkerülése

Bármi legyen is a sikertelen biztonsági mentés  oka, a legjobb módjai annak, hogy ezt megakadályozzuk: biztonsági mentés sikerességének rendszeres ellenőrzése a biztonsági mentés használhatóságának rendszeres ellenőrzése teszt-visszaállások végrehajtásával Önmagában a sikeres biztonsági mentés nem jelent vissza is állítható biztonsági mentést. A sikeres biztonsági mentés visszaállításnak ugyanazok a buktatói, veszélyforrásai, mint a fentebb felsorolt biztonsági mentés folyamatoknak - csak fordított irányban. A vállalkozások évente milliárdokat költenek olyan biztonsági mentés megoldásokra, amelyek a tesztelés során gyakran nem felelnek meg a minimálisan elvárt adathelyreállítási elvárásoknak. A folyamatos fejlődés, fejlesztések eredményeképpen az egyre újabb technológiák lehetőséget nyújtanak a vállalkozások részére az üzletmenet folytonosság fenntartásában,  a biztonsági mentés stratégiájuk folyamatos korszerűsítésére.
A biztonsági mentés, vagy biztonsági adatmentés (backup) szinte minden szervezet katasztrófaelhárítási és üzletmenet folytonosság tervének alapvető része.  Már amelyik szervezet vagy vállalkozás rendelkezik egyáltalán üzletmenet folytonosság tervvel, vagy legalább egy biztonsági mentés stratégiával… Sajnálatos módon az alkalmanként pendrive-ra - vagy külső merevlemezre - történő másolás nem meríti ki a biztonsági mentés kritériumát. Még rosszabb hír, hogy a pendrive mellett egy külső merevlemezre történő alkalmankénti másolás - annak ellenére, hogy ez akár két példányos biztonsági mentés is lehetne - sem tekinthető egy időtálló és bármikor használható biztonsági mentés kategóriának. Azon vállalkozások, amelyek már rendelkeznek valamilyen üzletmenet folytonosság tervvel, vagy biztonsági mentés stratégiával - és rendszeresen alkalmazzák is ezeket - sem dőlhetnek hátra elégedetten, mert egy meglévő biztonsági mentés még nem jelenti azt, hogy szükség esetén valóban fel is lehet használni az eltűnt adatok pótlására… A biztonsági mentés sikere, későbbi felhasználhatósága általában a következő tényezőktöl függ: adathordozó (média) hibák emberi hibák hardverhibák

Biztonsági mentés mítoszok

11001110  01001111  01001001  11010010  01001001  01010010