Jogi nyilatkozat

01001001 01010010 01001110 01001111 01001001 01010010 01001110 01001111 01001001 01010010
 © 2009-2020 - Minden jog fenntartva
I

Bevezetés

A www.kovacsattila.info honlapon megjelenő információk, adatok, kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért a honlap tulajdonosa felelősséget nem vállal. Az oldalakon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
A www.kovacsattila.info internet szolgáltatás igénybevételével Ön az alábbi feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezen feltételek minden olyan információra, dokumentumra vagy egyéb anyagra érvényesek, amely a honlapon (weblapon) elérhető. A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot a honlapon szereplő bármely információ bármely időpontban történő kiegészítésére, módosítására vagy törlésére.
A honlapot a honlap tulajdonosa jóhiszeműen állította össze, ezért a tőle független, illetve hozzájárulása nélkül a lapon esetlegesen megjelenő adatokért és információkért nem vállal felelősséget és nem garantálja az ott közölt információk teljességét és pontosságát.
A honlap tulajdonosa bármely időpontban módosíthatja a használati feltételeket, mely módosításokat ill. az új használati feltételeket ezen a webhelyen teszi közzé. Amennyiben Ön a módosítások közzététele után továbbra is megtekinti és használja a honlapot, az a módosítások ill. az új használati feltételek elfogadásának minősül. Amennyiben Ön nem fogadja el a használati feltételeket, úgy haladéktalanul el kell hagynia a honlapot. A honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget semmiféle veszteségért vagy károsodásért, amelyet bármi módon vagy bármely okból kifolyólag ezt követően a honlap Ön által történő használata okoz.
A honlap tulajdonosa nem garantálja és nem vállal felelősséget semmilyen információ, szoftver vagy más, a honlapról hozzáférhető anyag vírus vagy más ártalmas elemtől való mentességéért.
A honlap tulajdonosa semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.kovacsattila.info honlap használatából, vagy a www.kovacsattila.info honlapjáról Internet útján más anyagokhoz való hozzáférés okoznak, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Adatbiztonság az interneten

Kérjük a honlap látogatóit, vegyék figyelembe, hogy az Internet (World Wide Web) egy nyilvánosan hozzáférhető rendszer. Személyes információkat ki-ki saját kockázatára és felelősségére tehet on-line elérhetővé. A honlap látogatók adatai menetközben elveszhetnek vagy illetéktelen felek által hozzáférhetővé válhatnak.

Adatvédelem

Ügyfeleink és üzleti partnereink személyiségi jogainak, személyes és üzleti adatainak, valamint  honlapunk -  ügyfélnek nem minősülő - látogatói (a továbbiakban együtt: Felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes és üzleti adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása kiemelten fontos számunkra. Ennek megfelelően a Felhasználók személyére vonatkozó adatok begyűjtése, feldolgozása és felhasználása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A www.kovacsattila.info munkatársai a Felhasználó személyes és üzleti adatait, amelyeket honlapunk meglátogatásakor ad meg, bizalmasan kezelik, és azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztése céljából statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulása esetén kerülnek felhasználásra.
A www.kovacsattila.info ügyfelei, üzleti partnerei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként/üzleti titokként/pénztártitokként kezel. Az így megadott adatokat csak arra a célra használjuk fel, amelyre a www.kovacsattila.info szolgáltatásai iránt érdeklődők, ügyfelek és üzleti partnerek ezeket az adatokat megadták, illetve amelyek felhasználásra hozzájárulásukat adták.

Copyright

A   honlapon   megtalálható   szerzői   anyagok   –   beleértve,   de nem   kizárólagosan,   többek   között   a   szöveget,   kialakítást, szoftvereket,    hanganyagot,    felvételeket,    forráskódot    és tartalmat      –      a      www.kovacsattila.info      tulajdonosának tulajdonát   képezik.   A   honlapon   szereplő   valamennyi   anyag, információ,     képi     és     szöveges     tartalom,     illetve     azok elrendezése,      szabadon      hozzáférhető,      de      kizárólag böngészés    céljából.    A    teljes    anyagnak,    vagy    bármely részének   bármely   formában,   írásban   vagy   elektronikus   úton történő      reprodukciója      –      a      személyes      használatot meghaladó   mértékben   –   kizárólag   a   szerzők   kifejezett,   erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Sokszorosítás    és    terjesztés    előzetes    írásbeli    engedély nélkül tilos. Minden jog fenntartva.

Társadalmi szerepvállalás

Ügyfeleink és partnereink számára minőségi szolgáltatások nyújtását, az etikus üzleti magatartást elemi kötelességünknek érezzük. Elkötelezettségünk a felelős munkavégzés és kapcsolattartás mellett a társadalmat érintő és foglalkoztató kérdések iránti fokozott érzékenységünkben és megnyilvánul. Tudatos és hosszú távú együttműködésre törekszünk ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel, a civil szereplőkkel, helyi közösségekkel.
Egyedi rendszergazda szolgáltatások magánszemélyek, kis- és középvállalkozások részére
01001110 01001111 01001001 01010010 01001001 01010010
1010100 01001110 01001111 11001001 01010010 01001001 01010010 01001110 01001111 01001001 11010010 01001001 01010010 01001110 01001111 01011001 01010010

Jogi nyilatkozat

 © 2009-2020 - Minden jog fenntartva
I

Bevezetés

A www.kovacsattila.info honlapon megjelenő információk, adatok, kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért a honlap tulajdonosa felelősséget nem vállal. Az oldalakon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
A www.kovacsattila.info internet szolgáltatás igénybevételével Ön az alábbi feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezen feltételek minden olyan információra, dokumentumra vagy egyéb anyagra érvényesek, amely a honlapon (weblapon) elérhető. A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot a honlapon szereplő bármely információ bármely időpontban történő kiegészítésére, módosítására vagy törlésére.
A honlapot a honlap tulajdonosa jóhiszeműen állította össze, ezért a tőle független, illetve hozzájárulása nélkül a lapon esetlegesen megjelenő adatokért és információkért nem vállal felelősséget és nem garantálja az ott közölt információk teljességét és pontosságát.
A honlap tulajdonosa bármely időpontban módosíthatja a használati feltételeket, mely módosításokat ill. az új használati feltételeket ezen a webhelyen teszi közzé. Amennyiben Ön a módosítások közzététele után továbbra is megtekinti és használja a honlapot, az a módosítások ill. az új használati feltételek elfogadásának minősül. Amennyiben Ön nem fogadja el a használati feltételeket, úgy haladéktalanul el kell hagynia a honlapot. A honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget semmiféle veszteségért vagy károsodásért, amelyet bármi módon vagy bármely okból kifolyólag ezt követően a honlap Ön által történő használata okoz.
A honlap tulajdonosa nem garantálja és nem vállal felelősséget semmilyen információ, szoftver vagy más, a honlapról hozzáférhető anyag vírus vagy más ártalmas elemtől való mentességéért.
A honlap tulajdonosa semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.kovacsattila.info honlap használatából, vagy a www.kovacsattila.info honlapjáról Internet útján más anyagokhoz való hozzáférés okoznak, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Adatbiztonság az interneten

Kérjük a honlap látogatóit, vegyék figyelembe, hogy az Internet (World Wide Web) egy nyilvánosan hozzáférhető rendszer. Személyes információkat ki-ki saját kockázatára és felelősségére tehet on-line elérhetővé. A honlap látogatók adatai menetközben elveszhetnek vagy illetéktelen felek által hozzáférhetővé válhatnak.

Adatvédelem

Ügyfeleink és üzleti partnereink személyiségi jogainak, személyes és üzleti adatainak, valamint  honlapunk -  ügyfélnek nem minősülő - látogatói (a továbbiakban együtt: Felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes és üzleti adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása kiemelten fontos számunkra. Ennek megfelelően a Felhasználók személyére vonatkozó adatok begyűjtése, feldolgozása és felhasználása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A www.kovacsattila.info munkatársai a Felhasználó személyes és üzleti adatait, amelyeket honlapunk meglátogatásakor ad meg, bizalmasan kezelik, és azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztése céljából statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulása esetén kerülnek felhasználásra.
A www.kovacsattila.info ügyfelei, üzleti partnerei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként/üzleti titokként/pénztártitokként kezel. Az így megadott adatokat csak arra a célra használjuk fel, amelyre a www.kovacsattila.info szolgáltatásai iránt érdeklődők, ügyfelek és üzleti partnerek ezeket az adatokat megadták, illetve amelyek felhasználásra hozzájárulásukat adták.
Egyedi rendszergazda szolgáltatások magánszemélyek, kis- és középvállalkozások részére

Copyright

A    honlapon    megtalálható    szerzői    anyagok    –    beleértve,    de    nem kizárólagosan,    többek    között    a    szöveget,    kialakítást,    szoftvereket, hanganyagot,      felvételeket,      forráskódot      és      tartalmat      –      a www.kovacsattila.info   tulajdonosának   tulajdonát   képezik.   A   honlapon szereplő    valamennyi    anyag,    információ,    képi    és    szöveges    tartalom, illetve     azok     elrendezése,     szabadon     hozzáférhető,     de     kizárólag böngészés   céljából.   A   teljes   anyagnak,   vagy   bármely   részének   bármely formában,   írásban   vagy   elektronikus   úton   történő   reprodukciója   –   a személyes   használatot   meghaladó   mértékben   –   kizárólag   a   szerzők kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Sokszorosítás   és   terjesztés   előzetes   írásbeli   engedély   nélkül   tilos. Minden jog fenntartva.

Társadalmi szerepvállalás

Ügyfeleink és partnereink számára minőségi szolgáltatások nyújtását, az etikus üzleti magatartást elemi kötelességünknek érezzük. Elkötelezettségünk a felelős munkavégzés és kapcsolattartás mellett a társadalmat érintő és foglalkoztató kérdések iránti fokozott érzékenységünkben és megnyilvánul. Tudatos és hosszú távú együttműködésre törekszünk ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel, a civil szereplőkkel, helyi közösségekkel.
11001110  01001111  01001001  11010010  01001001  01010010